Teams i centret 

 

Team Borgerservice

 • Udstedelse af pas og kørekort
 • Registrering af flytning og udstedelse af sundhedskort
 • NemID og hjælp til digital selvbetjening
 • Valg
 • Vielser 
 • Opkrævning af kommunale krav
 • Boliganvisning
 • Udbetaling af helbredstillæg og personlige tillæg 
 • Bevilger indefrysning af ejendomsskatter
 • Begravelseshjælp

 

Team Sekretariat

 • Sekretariat for borgmester, kommunalbestyrelsen og direktionen
 • Udarbejdelse af dagsorden og protokol til politiske møder
 • Sekretariat for huslejenævnet

 

Team Kommunikation

 • Kommunikationspolitik og kommunikationsindsatser

 

Team Jura

 • Juridisk rådgivning for borgmester, kommunalbestyrelse, direktion samt rådhusets øvrige centre
 • Køb og salg af kommunens ejendomme samt udarbejdelse af lejekontrakter
 • Protokolfører ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder

 

Team Helhedsorienteret Samarbejde

 • Sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag
 • Forebygge udbetaling af uberettigede ydelser
 • Juridisk rådgivning af rådhusets centre
 • Behandling af anmeldelser internt fra samt fra borgere, Udbetaling Danmark, SKAT, Politi m.fl. 

 

Team Digitalisering og Service

 • Udarbejdelse af strategier og handleplaner for digitaliseringsindsatsen samt styring og implementering af de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer
 • Implementering af digitale selvbetjeningsløsninger til borgerne og digitalisering af interne arbejdsgange og ESDH
 • Servicering og digital modning af organisationens it-brugere

 

Team IT og Drift

 • Risikovurdering og sikkerhedskoordinering
 • Service Management og porteføljestyring
 • Program og projektstyring it projekter
 • ESDH / og IT –arkivering
 • It budget og kontraktstyring 
 • Administration og controlling af softwarelicenser
 • Administration, vedligeholdelse og datasikkerhed på kommunens netværk
 • Indkøb og administration af fastnet telefoner
 • Doc2 mail og sikkerpost administration
 • IT support – helpdesk og onsite
 • Hardware og brugeradministration
 • Change Management (håndtering af systemændringer)
 • 2 Level support til skolerne
 • Rådgivning og vejledning i indkøb af produkter som software og hardware
 • Indkøb og administration af printere
 • Systemovervågning, server administration og back up af data
 • Applikationsforvaltning

 

Team Tværgående Udvikling

 • Program- og projektledelse
 • Procesledelse og facilitering
 • Strategiarbejde
 • Procesoptimering
 • Involvering og samskabelse
 • Ledersparring
 • Innovation
 • Koordinering
 • Analyser