Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Organisation Kommunens centre Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg har ansvar for kerneydelser indenfor pleje, omsorg, genoptræning, hjælpemidler og aktiviteter til alle aldersgrupper.

 

Center for Sundhed og Omsorg har ansvar for kerneydelser indenfor pleje, omsorg, genoptræning, hjælpemidler og aktiviteter til alle aldersgrupper. Derudover varetager centret opgaver i relation til borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

Såvel private som offentlige udbydere leverer ydelser til borgerne efter en konkret individuel vurdering.

Sundhed og Omsorg har ca. 450 medarbejdere og er opdelt i fire områder: Pleje- og Omsorg, Sundhed og Rehabilitering, Plejehjem/Daghjem samt Kvalitet og Udvikling.

Centret består af følgende:

  • På rådhuset: Kvalitet og Udvikling, Myndighed (visitation og hjælpemidler, herunder kropsbårne hjælpemidler) 
  • Eksterne enheder og institutioner: Hjemmepleje/hjemmesygepleje/akutfunktion, Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm (Midlertidige pladser og træningsenheden), plejehjem samt dag- og aktivitetscentre.

Plejehjem og Daghjem

Tilsyn

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje