Center for Sundhed og Omsorg har ansvar for kerneydelser indenfor pleje, omsorg, genoptræning, hjælpemidler og aktiviteter til alle aldersgrupper. Derudover varetager centret opgaver i relation til borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

Såvel private som offentlige udbydere leverer ydelser til borgerne efter en konkret individuel vurdering.

Sundhed og Omsorg har ca. 450 medarbejdere og er opdelt i fire områder: Pleje- og Omsorg, Sundhed og Rehabilitering, Plejeboliger/Daghjem samt Sekretariat.

Centret består af:

 • en rådhusdel: sekretariat, visitation, hjælpemidler samt sundhedsfremme og forebyggelse.
 • eksterne enheder og institutioner: hjemmesygepleje, hjemmepleje, akutte og midlertidige pladser, genoptræning, plejeboliger samt dag- og aktivitetscentre.

 

Teams i centret

Sekretariat

 • Politisk betjening (Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget).
 • Økonomistyring.
 • Udvikling og digitalisering.
 • Uddannelse og kvalitetssikring.
 • Kropsbårne hjælpemidler.
 • Administration af pleje- og ældreboliger.

Pleje og Omsorg

 • Visitation til hjemmepleje, hjemmesygepleje, pleje- og ældreboliger.
 • Hjemmesygepleje.
 • Hjemmepleje (3 dagdistrikter og 1 aften/nat distrikt, private leverandører).
 • Akutteam, herunder akutpladser på Louiselund.
 • Midlertidige pladser på Louiselund.

Sundhed og Rehabilitering

Plejeboliger og Daghjem

Centerchef for Sundhed og Omsorg

Dorte Dahl


E-mail: dda@horsholm.dk
Telefon: 48 49 00 00