Digitalisering

I Hørsholm Kommune arbejder vi strategisk med digitaliseringsindsatsen. Vi prioriterer den borgerrettede kommunikation og digitale selvbetjeningsløsninger. Vi udvikler løsninger, som er synlige og velfungerende, og som møder borgeren, der hvor borgeren er.

Vi arbejder aktivt med at modne organisationens digitale kompetencer og sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende it-løsninger. Vi deltager i de fællesoffentlige digitaliseringsprojekter og har fokus på at høste gevinsterne af digitaliseringsindsatsen.

 

Klima

I Hørsholm Kommune tager vi ansvar for at løse klimaproblemerne. Kommunen er en vigtig spiller i forbindelse med reduktion af klimapåvirkningen og forebyggelse og tilpasning til klimaændringer. Hørsholm Kommune vil gerne gå forrest og inspirere både borgere og erhvervsliv til de rigtige klima- og energiløsninger.

Hørsholm Kommune har konkretiseret nogle reduktionsmål i forhold til udledningen af CO2, målet er en reduktion på 20% i år 2020 i forhold til 2009-niveau. Hørsholm Kommune er også klimakommune - et koncept under Danmarks Naturfredningsforening.

 

Rekruttering og fastholdelse

Kommunalbestyrelsen har igangsat et strategisk fokusområde omkring rekruttering og fastholdelse. Projektet har til formål at udvikle og fastholde Hørsholm Kommune som en attraktiv arbejdsplads set i forhold til de udfordringer, der kan identificeres på kort og lang sigt.

I projektet har der bl.a. været arbejdet med følgende aktiviteter: Personalegoder, sygefravær, god ledelse, kommunikation og et nyt koncept for udviklingssamtaler.