Kommunens to værdier:

 1. Her ser vi dig

  Vis dine styrker
  Se andres styrker
  Brug styrkerne sammen

  Det skaber nutiden

 2. Her tør vi gå nye veje

  Vi griber de gode idéer
  Vi går foran
  Vi støtter op

  Det skaber fremtiden

Her ser vi dig

Værdien ”Her ser vi dig” udtrykker vores tilgang til mennesker og forventninger til hinanden.

Alle besidder en række egenskaber, der kan blive til styrker, hvis vi dyrker dem. Hvis vi tør vise vores styrker, kan vi bruge de bedste sider af os selv. Så kan vi bruge vores faglige og personlige ressourcer optimalt til gavn for borgerne.

Vi er nysgerrige efter at kende andres styrker. Den største opgave som leder og medarbejder er at skabe plads og mulighed for, at styrkerne kommer frem. Ved at respektere hinanden og hinandens bidrag får vi en arbejdsplads, hvor vi trives og skaber resultater.

Vi bruger vores styrker sammen for at opnå de bedste resultater – resultater, der er større end summen af de enkelte dele. På den måde gør vi hinanden gode og skaber trivsel.

Her tør vi gå nye veje

Værdien ”Her tør vi gå nye veje” udtrykker vores lyst til altid at finde de bedste løsninger.

Vores fornemmeste opgave er at levere en god og effektiv service. Det betyder, at vi forfølger en ambitiøs forbedringskultur, hvor vi involverer borgerne og udfordrer vores måde at arbejde på for hele tiden at blive bedre.

Vi går nye veje og vælger til og fra. Det betyder, at vi ser på idéerne og udvælger de bedste. Vi fostrer selv idéer og finder inspiration i andres idéer, hvis de er gode. Vi satser og tør miste fodfæstet for så at finde det igen.

Vi er nysgerrige efter hele tiden at gøre det bedre. Vi har højt til loftet med plads til at komme med idéer og lade os inspirere af andre. Vi udvikler og gennemfører idéer og støtter op om de valg, der træffes.