Tillid i sagsbehandlingen

Det er vigtigt for kommunen at skabe tillid mellem dig og kommunens administration. Dette kan bl.a. ske ved, at du inddrages i løbet af sagsbehandlingen, og at du oplyses om vigtige sagsbehandlingsskridt og ydes en effektiv sagsbehandling, der resulterer i et korrekt og hurtigt svar.

Sagsbehandling og tid

Sagsbehandlingsfrister i Center for Job, Borger og erhverv

Læs om aktindsigt

Klagemuligheder i Center for Børn og Voksne