Tillid i sagsbehandlingen

Det er vigtigt for kommunen at skabe tillid mellem dig og kommunens administration. Dette kan bl.a. ske ved, at du inddrages i løbet af sagsbehandlingen, og at du oplyses om vigtige sagsbehandlingsskridt og ydes en effektiv sagsbehandling, der resulterer i et korrekt og hurtigt svar.

Hørsholm Kommune har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i sager efter social- og beskæftigelseslovgivningen samt andre udvalgte love.

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at vi behandler sagerne så hurtigt som muligt.

Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan være i særligt komplekse sager, hvor der f.eks. skal indhentes ekstern dokumentation.

Hvis det sker, at vi ikke kan give svar på din ansøgning til tiden, får du et brev med besked om grunden. Du vil også få at vide, hvornår du i stedet kan forvente at få svar.

Det forudsættes, at borgeren medvirker til sagsbehandlingen efter nærmere aftale.

Sagsbehandlingsfristerne er sorteret efter lovgrundlag.

Listen vil løbende blive revideret samt forelagt til politisk behandling.

Sagsbehandling og tid

Læs om aktindsigt

Klagemuligheder

Sagsbehandlingstider for hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning mm.

Sagsbehandlingsfrister efter social- og beskæftigelseslovgivningen samt andre udvalgte love.