Rasmus er byplanlægger i Center for By og Miljø: ”Jeg søgte jobbet i Hørsholm Kommune, fordi jeg gerne ville arbejde for en kommune, der byder på nogle kvaliteter og bevaringsværdigheder. Hørsholm Kommune har som bekendt en flot havn og enestående natur. Det var vigtigt for mig at arbejde i en kommune, som jeg godt selv kunne se mig bo i. Og det kan jeg med Hørsholm.”

Som byplanlægger udarbejder Rasmus lokalplaner og kommuneplaner. Han er også administrator på kommunens kommende lokalplansportal DKPlan. Herinde bliver det muligt for borgere at søge lokalplaner frem digitalt og give høringssvar til igangværende høringer.

Digitalt forankrede lokalplaner er fremtiden

”Lokalplansarbejde er kendt for at have høj kompleksitet, og det kan jeg godt lide. Samtidig er jeg også forkæmper for at gøre det komplekse håndgribeligt og forståeligt. Min fornemste opgave er bl.a. at omsætte elementer fra lokalplansprocesser til digitalt forankrede lokalplaner, som er brugervenlige og forståelige for borgerne.”

Rasmus er hovedforfatter på den lokalplan, som skal skrives for Kokkedal stationsområdet, og det forbereder han sig på lige nu.

”Lokalplanen for området omkring Kokkedal station bliver den første 100% digitale lokalplan. Det bliver en spændende udfordring, og jeg glæder mig til at være i mål med det endelige resultat.”