Direkte til Hørsholm

Efter endt uddannelse på Blaagaard Seminarium i Søborg søgte Christian arbejde på den skole, som han kendte fra to af sine praktikker: "Jeg havde et godt indtryk af skolen og ledelsen. Her er nogle visioner, som jeg kan stå inde for og slutte mig op bag." 

Og så gjorde det også en stor forskel, at kommunen ligger nord for København: "De kommuner har bare et bedre ry i forhold til faciliteter og ressourcer", siger Christian, der i dag underviser i dansk, historie, idræt og hjemkundskab. 

Christian har ikke fortrudt, at han søgte til Hørsholm: "Jeg har generelt følt mig set og anerkendt af min arbejdsplads, og det har man behov for i hvilken som helst arbejdsrelation." 

Fokus på ny teknologi

"Den bedste ting ved at arbejde på Usserød Skole er, at her sker en masse. Vi bliver præsenteret for mange ting", siger Christian og peger især på skolens fokus på ny teknologi som en af de største styrker. 

De fire folkeskoler i Hørsholm Kommune har installeret de såkaldte Smartboards i alle lokaler. Et Smartboard er en interaktiv, digital tavle, som Usserød Skole har haft stort held med at bruge til at skabe en mere visuel og inkluderende undervisning. 

"Jeg synes, at Usserød Skole har et brand som den skole, der er langt fremme i forhold til it. Smartboards har gjort en stor forskel for min undervisning og for mange af de fag, som har haft nogle helt specifikke udfordringer i formidlingen." 

"Det er en visionær skole, og det er rart at føle, at man er et sted med visioner og planer for fremtiden og med engagement i nye tankegange inden for pædagogik og den faglige rammesætning. Det gør, at jeg udvikler mig professionelt. Jeg vil gerne fremad som lærer." 

En grøn og rar kommune

Efter at have pendlet fra København i nogle år, valgte Christian for nylig at slå sig ned i Hørsholm: 

"Jeg flyttede sammen med min kæreste, så det med at flytte herop har været en praktisk ting. Det er lidt rart at komme tættere på sin arbejdsplads, men det var ikke det afgørende i forhold til at flytte hertil. 

Her er grønt og rart, og jeg trives helt sikkert her. Og det, at der er 20 minutter til København, er helt sikkert en fordel."