Ældreudvalget er et paragraf 17 stk. 4 udvalg, som er et midlertidigt udvalg sammensat af politikere og borgere/interesseorganisationer. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men indstiller anbefalinger til Kommunalbestyrelsens beslutning.

 

Ældreudvalgets udkast til Hørsholms kommende ældrepolitik er nu klar til politisk behandling

Ældreudvalget har netop sat det sidste punktum i udvalgets udkast til Hørsholm Kommunes kommende ældrepolitik ’Hørsholm hele livet’.

Udkastet skal i juni måned behandles i Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og slutteligt Kommunalbestyrelsen d. 17. juni.

Læs Ældreudvalgets udkast til ældrepolitikken ’Hørsholm hele livet’ her. (nyt vindue - pdf) 

Udvalgets medlemmer

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagerne til Ældreudvalget.

Ældreudvalget består af 16 medlemmer. De første 5 pladser i udvalget er besat af medlemmerne fra Social- og Seniorudvalget. Herudover består udvalget af 11 medlemmer bestående af borgere og repræsentanter fra relevante interesseorganisationer.

Se udvalgets medlemmer her (nyt vindue - pdf)

Arbejdet med ældrepolitikken

Arbejdet i arbejdsgruppen blev påbegyndt i 2018. Opgaveudvalget skal aflevere udkast til politik sommer 2019.

Læs mere om Ældreudvalget arbejde med politikken her (nyt vindue - pdf)

Se tidsplan for processen med ældrepolitikken her (nyt vindue - pdf)

Undersøgelser om ældrelivet i kommunen

Nederst på denne side kan du finde links til bruger- og borgerundersøgelser på ældreområdet samt en plejeboliganalyse fra november 2018.

Borgermøder d. 19. november 2018 om ældrepolitik

Ældreudvalget inviterede den 19. november 2018 til borgermøde i Kulturhus Trommen om den kommende ældrepolitik. 350 hørsholmborgere og personale mødte op til dialog om kommunens kommende ældrepolitik. Aftenen bød på spændende oplæg, inspiration og gode spørgsmål fra de fremmødte.

Se den samlede præsentation fra mødet her (nyt vindue - pdf). Hvor journalist Lone Kühlmann, Lars Iversen fra Ældreudvalget og fremtidsforsker Anne Dencker Bædkel hold oplæg.  

Borgermøder d. 18. marts 2019 om ældrepolitik

Knap 300 borgere mødte frem da Ældreudvalget d. 18/3 afholdt det andet af to borgermødet om Hørsholms kommende ældrepolitik. På borgermødet var første udkast til Hørsholms nye ældrepolitik til debat. Du kan læse udkastet til ældrepolitikken her (nyt vindue - pdf) 

På borgermødet kommenterede Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup og fhv. direktør for Institut for Folkesundhed, Finn Kamper Jørgensen udkastet til politikken. Borgerne fik desuden lejlighed til at komme med deres konkrete input til, hvilke indsatser som ældrepolitikken skal rumme. Det kom der over 200 konkrete ideer til indsatser ud af.