Ældreudvalg skal udvikle ny ældrepolitik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts at nedsætte et Ældreudvalg. Ældreudvalget har til opgave at udarbejde en ny ældrepolitik under overskriften: Hørsholm hele livet. Politikken skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende års ældreliv i Hørsholm.

Hvad er et paragraf 17 stk. 4 udvalg?

Ældreudvalget er et paragraf 17 stk. 4 udvalg, som er et midlertidigt udvalg sammensat af politikere og borgere/interesseorganisationer. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men indstiller anbefalinger til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalgets medlemmer:

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagerne til Ældreudvalget.

Ældreudvalget består af 16 medlemmer. De første 5 pladser i udvalget er besat af medlemmerne fra Social- og Seniorudvalget. Herudover består udvalget af 11 medlemmer bestående af borgere og repræsentanter fra relevante interesseorganisationer.

Se udvalgets medlemmer her (nyt vindue - pdf)

Arbejdet med ældrepolitikken:

Arbejdet i arbejdsgruppen blev påbegyndt i 2018. Opgaveudvalget skal aflevere udkast til politik sommer 2019.

Se tidsplan for processen med ældrepolitikken her (nyt vindue - pdf)


Borgermøde d. 19 november – Kom os sæt dit præg på fremtidens ældrepolitik:

Ældreudvalget inviterer borgerne til aktivt at medvirke til at formulere den nye ældrepolitik. I den forbindelse afholdes der et borgermøde d. 19 november kl. 17.30 - 21.00 i Kulturhus Trommen.


Aftenens program:

  • 17.30 – Fællesspisning
  • Velkomst og musik
  • Journalist Lone Kühlmann og Lars Iversen fra Ældreudvalget lægger op til debatten
  • Anne Dencker Bædkel fra Institut for Fremtidsforskning tager os med på en drømmerejse og giver tankevækkende bud på fremtidens ældreliv
  • God tid til dialog


Unge som ældre: Kom ombord i helikopteren og vær med til at formulere politikken for de kommende års ældreliv i Hørsholm.

Tilmelding senest d. 14 november på: borgermoede@horsholm.dk

Læs mere om borgermødet her (nyt vindue - pdf) 

Læs mere om Ældreudvalget arbejde med politikken her (nyt vindue - pdf)