Ældreudvalget er et paragraf 17 stk. 4 udvalg, som er et midlertidigt udvalg sammensat af politikere og borgere/interesseorganisationer. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men indstiller anbefalinger til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalgets medlemmer

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagerne til Ældreudvalget.

Ældreudvalget består af 16 medlemmer. De første 5 pladser i udvalget er besat af medlemmerne fra Social- og Seniorudvalget. Herudover består udvalget af 11 medlemmer bestående af borgere og repræsentanter fra relevante interesseorganisationer.

Se udvalgets medlemmer her (nyt vindue - pdf)

Arbejdet med ældrepolitikken

Arbejdet i arbejdsgruppen blev påbegyndt i 2018. Opgaveudvalget skal aflevere udkast til politik sommer 2019.

Læs mere om Ældreudvalget arbejde med politikken her (nyt vindue - pdf)

Se tidsplan for processen med ældrepolitikken her (nyt vindue - pdf)

Undersøgelser om ældrelivet i kommunen

Nederst på denne side kan du finde links til bruger- og borgerundersøgelser på ældreområdet samt en plejeboliganalyse fra november 2018.

Borgermøder d. 19. november 2018 og d. 18. marts 2019 om ældrepolitik

Ældreudvalget inviterede den 19. november 2018 til borgermøde i Kulturhus Trommen om den kommende ældrepolitik. 350 hørsholmborgere og personale mødte op til dialog om kommunens kommende ældrepolitik. Aftenen bød på spændende oplæg, inspiration og gode spørgsmål fra de fremmødte.

Se den samlede præsentation fra mødet her (nyt vindue - pdf). Hvor journalist Lone Kühlmann, Lars Iversen fra Ældreudvalget og fremtidsforsker Anne Dencker Bædkel hold oplæg.  

D. 18. marts 2019 afholder Ældreudvalget endnu et borgermøde om ældrepolitik. Mødet afholdes denne gang i Hørsholm Hallen, hvor første udkast til Hørsholms nye ældrepolitik er til debat.

På borgermødet kan du bl.a. høre Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup og fhv. direktør for Institut for Folkesundhed, Finn Kamper Jørgensen kommentere ældrepolitikken, som den ser ud i den foreløbige udgave. Du vil endvidere få lejlighed til at komme med dine konkrete bud på, hvilke initiativer og forslag, som ældrepolitikken skal rumme. Læs mere her.

Tilmelding:
Tilmelding var senest søndag den 10. marts 2019. Du kan læse udkastet til ældrepolitikken her (nyt vindue - pdf)