Ældreudvalg skal udvikle ny ældrepolitik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts at nedsætte et Ældreudvalg. Ældreudvalget har til opgave at udarbejde en ny ældrepolitik under overskriften: Hørsholm hele livet. Politikken skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende års ældreliv i Hørsholm.

Hvad er et paragraf 17 stk. 4 udvalg?

Ældreudvalget er et paragraf 17 stk. 4 udvalg, som er et midlertidigt udvalg sammensat af politikere og borgere/interesseorganisationer. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men indstiller anbefalinger til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalgets medlemmer:

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagerne til Ældreudvalget.

Ældreudvalget består af 16 medlemmer. De første 5 pladser i udvalget er besat af medlemmerne fra Social- og Seniorudvalget. Herudover består udvalget af 11 medlemmer bestående af borgere og repræsentanter fra relevante interesseorganisationer.

Se udvalgets medlemmer her (nyt vindue - pdf)

Arbejdet med ældrepolitikken:

Arbejdet i arbejdsgruppen blev påbegyndt i 2018. Opgaveudvalget skal aflevere udkast til politik sommer 2019.

Se tidsplan for processen med ældrepolitikken her (nyt vindue - pdf)

Borgermøde d. 19. november om ældrepolitik

Ældreudvalget inviterede den 19. november til borgermøde i Kulturhus Trommen om den kommende ældrepolitik. 350 hørsholmborgere og personale mødte op til dialog om kommunens kommende ældrepolitik. Aftenen bød på spændende oplæg, inspiration og gode spørgsmål fra de fremmødte.

Se den samlede præsentation fra mødet her (nyt vindue - pdf). Hvor journalist Lone Kühlmann, Lars Iversen fra Ældreudvalget og fremtidsforsker Anne Dencker Bædkel hold oplæg.  

Til marts afholder Ældreudvalget endnu et borgermøde om ældrepolitik. Læs mere her på siden i det nye år.

Læs mere om Ældreudvalget arbejde med politikken her (nyt vindue - pdf)