Ældreudvalg skal udvikle ny ældrepolitik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts at nedsætte et Ældreudvalg. Ældreudvalget har til opgave at udarbejde en ny ældrepolitik under overskriften: Hørsholm hele livet. Politikken skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende års ældreliv i Hørsholm.

Hvad er et paragraf 17 stk. 4 udvalg?

Ældreudvalget er et paragraf 17 stk. 4 udvalg, som er et midlertidigt udvalg sammensat af politikere og borgere/interesseorganisationer. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men indstiller anbefalinger til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalgets medlemmer:

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagerne til Ældreudvalget. Dette forventes at ske på Kommunalbestyrelsesmødet den 18. juni.

De første 5 pladser i udvalget er allerede besat af medlemmerne fra Social- og Seniorudvalget. Herudover vælges der eksterne interessenter og borgere. Udvalgets medlemmer offentliggøres snarest efter d. 18. juni.

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i august 2018. Opgaveudvalget skal aflevere udkast til politik sommer 2019.