Ældreudvalg skal udvikle ny ældrepolitik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts at nedsætte et Ældreudvalg. Ældreudvalget har til opgave at udarbejde en ny ældrepolitik under overskriften: Hørsholm hele livet.

Hørsholm Kommune søger efter to borgere, der sammen med repræsentanter fra interesseorganisationer og lignende samt politikere skal udvikle en ny ældrepolitik - Hørsholm hele livet.

Som medlem af Ældreudvalget kan du være med til at formulere et udkast til en ny ældrepolitik for Hørsholm Kommune: Hørsholm hele livet. Politikken skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende års ældreliv i Hørsholm.

Hvis du vil være med i udvalgets arbejde, er det en god ide at læse oplæg til ny ældrepolitik (nyt vindue - pdf) og bilag til nu ældrepolitik (nyt vindue - pdf)

Hvad er et paragraf 17 stk. 4 udvalg?

Ældreudvalget er et paragraf 17 stk. 4 udvalg, som er et midlertidigt udvalg sammensat af politikere og borgere/interesseorganisationer. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men indstiller anbefalinger til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalgets medlemmer:

De første 5 pladser i udvalget er allerede besat af medlemmerne fra Social- og Seniorudvalget. Herudover kan der vælges op til 10 eksterne interessenter og borgere. Ældreudvalget skal forventeligt aflevere forslag til en ny ældrepolitik til Kommunalbestyrelsen i sommeren 2019.

Hvordan kan jeg være med?

Hvis du er interesseret i at deltage i Ældreudvalget, skal du udfylde et kort ansøgningsskema senest 24. maj 2018.

Udfyld skemaet til Ældreudvalget her 

For at være medlem af udvalget skal du være borger i Hørsholm Kommune.

Hvornår får jeg svar?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagerne til Ældreudvalget. Dette forventes at ske på Kommunalbestyrelsesmødet den 18. juni.

Alle der har vist interesse for at deltage i udvalget og har udfyldt ansøgningsskemaet modtager en mail med information om, hvorvidt de er blevet udpeget eller ej. Navnene vil blive offentliggjort på horsholm.dk/aeldreudvalg.

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i august 2018. Opgaveudvalget skal aflevere udkast til politik sommer 2019.