Ved besvarelse af ansøgningsskemaet bekræfter du samtidig, at det er i orden, at de informationer du har afgivet videregives til Ældreudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Ydermere videregives oplysningerne også til de administrative medarbejdere, der arbejder med udvalget.

Bliver du udpeget til Ældreudvalget af Kommunalbestyrelsen vil dit navn fremgå på kommunens hjemmeside i forbindelse med den generelle information om udvalget.

Tak for din interesse i arbejdet

Tilkendegivelse af interesse i Ældreudvalg

Hvilke kompetencer kan du byde ind med?


Dine kontaktoplysninger:

For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller fra andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang. Dette gælder, uanset hvor personoplysningerne stammer fra. Hørsholm Kommune registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, herunder andre myndigheder, når det følger af lovgivningen, eller du har givet samtykke til det.

Hørsholm Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din sag, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, herunder især forordningens artikel 6, stk. 1, litra c) eller e), eller artikel 9, stk. 2, litra f) eller g). Ved samtykke findes retsgrundlaget i forordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a).

Hørsholm Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret), og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage, og det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.horsholm.dk/persondata.

 

Kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hørsholm Kommune har to databeskyttelsesrådgivere, som du kan kontakte om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Databeskyttelsesrådgiverne kan kontaktes på:

Telefon: 4849 0000

E-mail: DPO-kommunen@horsholm.dk

Digital Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21137. Vi opfordrer til, at du bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger.

Brev: Hørsholm Kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, att.: Databeskyttelsesrådgiver

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Hørsholm Kommunes behandling af dine personoplysninger – se www.datatilsynet.dk. På Datatilsynets hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.