Baggrund

Dialog og inddragelse

Ny lokalplan for området ved Bolbrovej og Bukkeballevej

Arbejdet med en ny lokalplan for området omkring Bolbrovej og Bukkeballevej opstartes nu. Den kommende lokalplan skal erstatte en mindre del af den eksisterende Byplan 6. Det vil ifm. med lokalplanen blive undersøgt om de to mindre Lokalplan 99 og Lokalplan 102 skal indgå i den nye lokalplan.

Hørsholm Kommune inviterer til et dialogmøde om den kommende lokalplan. Dialogmødet afholdes den 22. juni kl. 16.30-18.30 på Bolbroengen ved indgangen fra Bolbrovej.

Tilmelding skal ske her senest den 22. juni kl. 9.

Kort over området. Det mulige lokalplanområde er markeret med blåt.

Nord for Bolbrovej

Syd for Bolbrovej