Lokalplanområdet udgøres af Folehavekvarteret og er beliggende vest for Rungsted Hegn og nordvest for Folehave Skov i den sydlige del af Hørsholm Kommune. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 71,4 ha.

Lokalplanområdet inddeles på baggrund af de gamle servitutters udbredelse kombineret med områdets historiske udvikling og karakter i 5 delområder:

  • Delområde A, B og C, som består af områdets villabebyggelse
  • Delområde D, som består af områdets række/kædehusbebyggelser
  • Delområde E, som omfatter 3 eksisterende kommunale ejendomme

Læs mere om offentliggørelserne af lokalplanerne, herunder klagevejledning her

Lokalplanen kan findes på Plandata.dk

Kommuneplantillægget kan findes på Plandata.dk

Vær opmærksom på, at PDF-filer printet direkte fra browseren Chrome kan vise fejl i lokalplantegninger. Vi anbefaler, at du printer fra en anden browser (fx Internet Explorer eller Firefox) eller downloader PDF'en til din computer og printer den derfra.

Proces for lokalplanen

På Kommunalbestyrelsesmøde den 31. maj 2021 blev punktet Endelig vedtagelse af lokalplanen behandlet.

Læs referat og materiale fra mødet under dagsordenen.

Se Kommunalbestyrelsesmødet på Hørsholm Kommune TV.

Ofte stillede spørgsmål