Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Rungsted i den nordøstlige del af Hørsholm Kommune. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 23 ha.

Lokalplanen er den første nye lokalplan indenfor Partiel byplan nr. 6.

Ud over en del af Partiel byplan nr. 6. omfatter lokalplanen også et område umiddelbart nord for byplanen, der omfatter ejendommene på Solbrinken, den nordlige del af Solvænget, den nordlige del af Sophienbergvej samt ejendommene omkring Lange-Mullers Allé og sidevejene hertil. Området har hidtil har været reguleret af servitutter tinglyst i forbindelse med områdets udstykning.

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder:

  • Delområde A, som udgøres af den sydligste del af lokalplanområdet og indeholder ejendommene på Strandvænget og Sophienberg Vænge.

Området ligger indenfor den eksisterende Partiel byplan nr. 6.

  • Delområde B, som udgøres dels af ejendommene på Solbrinken og den nordlige del af Solvænget og dels af ejendomme på den nordøstlige del af Sophienbergvej og ejendomme omkring Lange Mullers Allé og sidevejene hertil.

Området indgår i kommuneplanrammen 1.B21 Lange-Müllers Allé m.fl.

  • Delområde C, som udgøres af en klyngehusbebyggelse beliggende på den nordvestlige del af Sophienbergvej.

Området indgår i kommuneplanrammen 1.B21 Lange-Müllers Allé m.fl.

Læs mere om offentliggørelserne af lokalplanerne, herunder klagevejledning her

Lokalplanen kan findes på Plandata.dk

Vær opmærksom på, at PDF-filer printet direkte fra browseren Chrome kan vise fejl i lokalplantegninger. Vi anbefaler, at du printer fra en anden browser (fx Internet Explorer eller Firefox) eller downloader PDF'en til din computer og printer den derfra.

Proces for lokalplanen

På Kommunalbestyrelsesmøde den 31. maj 2021 blev punktet Endelig vedtagelse af lokalplanen behandlet.

Læs referat og materiale fra mødet under dagsordenen.

Se Kommunalbestyrelsesmødet på Hørsholm Kommune TV.

Ofte stillede spørgsmål