Lokalplanområdet er beliggende i Rungsted mellem Bolbroengen og Øresund. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 36,4 ha.

Lokalplanen er den anden nye lokalplan indenfor Partiel byplan nr. 6.

Lokalplanområdet inddeles på baggrund af områdets karakter i 3 delområder:

  • Område A som udgøres af områdets villabebyggelse
  • Område B, som udgøres af Rungsted Kirke og udlægges til offentlige formål
  • Område C, som udgøres af området omkring Ewaldshøj og udlægges til rekreative formål

Læs mere om offentliggørelserne af lokalplanerne, herunder klagevejledning her

Lokalplanen kan findes på Plandata.dk

Vær opmærksom på, at PDF-filer printet direkte fra browseren Chrome kan vise fejl i lokalplantegninger. Vi anbefaler, at du printer fra en anden browser (fx Internet Explorer eller Firefox) eller downloader PDF'en til din computer og printer den derfra.

Proces for lokalplanen

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021 vedtaget Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst. Planforslaget er offentliggjort på www.plandata.dk den 4. juni 2021.

Læs referat og materiale fra mødet under dagsordenen.

Se Kommunalbestyrelsesmødet på Hørsholm Kommune TV.

Ofte stillede spørgsmål