Partiel byplan nr. 6 dækker et større geografisk område i den nordlige del af Rungsted og omfatter godt 1.300 ejendomme.

Partiel byplan nr. 6 skal i første ombæring for villaområdernes vedkommende aflyses og erstattes af ny planlægning. Målet er, at byplanen på sigt kan aflyses i sin helhed og erstattes af ny planlægning.

 

Opdeling i mindre lokalplaner

Det er besluttet, at byplanområdet skal deles op i flere lokalplaner.

Formålet er at udarbejde overskuelige planer, der tager udgangspunkt i de enkelte underområders særlige forhold.

Der vil i forbindelse med den videre planlægning tages stilling til det endelige antal lokalplaner indenfor området. Opdelingen i mindre lokalplaner er sket på baggrund af en registrering og analyse af området.

Registreringen og analysen tager udgangspunkt i de gældende servitutter inden for området samt registrering af historiske og eksisterende forhold. Desuden beskrives de væsentligste karaktertræk, herunder bebyggelsesstrukturer, vejstrukturer, grønne strukturer og topografik.

Læs Registrering og analyse af arealer inden for Partiel byplan 6 (nyt vindue)

 

Oversigt over udkast til lokalplaner indenfor byplanen

Områderne kan opdeles inddeles i flere lokalplaner end vist på figuren.

 

Aktuelle lokalplaner indenfor Partiel byplan nr. 6

 

Aflysninger og tillæg

Partiel byplan nr. 6 er tidligere aflyst med:

  • Lokalplan 94 Strandbjerg og Bolbrohaven fra 1993
  • Lokalplan 98 for Rungsted Sundpark fra 1994
  • Lokalplan 102 Nord for Engvej fra 1995
  • Lokalplan 99 Ved Kildevej og Bolbrovej fra 1998
  • Lokalplan 135 Etageboligområde ved Rungstedvej og Frihedsvej fra 2008
  • Lokalplan 160 Hørsholm Idrætspark fra 2016
  • Dele af Partiel byplan nr. 6 er desuden suppleret med Tillæg 1, 2, 3, 4 og 5*.

* Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 regulerer, at der kun må opføres én beboelsesbygning med én bolig på hver ejendom. Tillægget gælder indtil der er udarbejdet nye lokalplaner, der erstatter byplanen og tillæggene, og hvor der tages stilling til under hvilke forudsætninger, der kan indrettes og opføres tofamiliehuse og dobbelthuse.