Udarbejdelsen af lokalplanforslaget er endnu ikke igangsat.