Medlem af kommunalbestyrelsen 

Alle, der kan stemme til kommunalvalget, kan også vælges til kommunalbestyrelsen. For at stille op til valget, skal du udfylde og indsende en kandidatliste, som du kan rekvirere ved henvendelse til pol-post@horsholm.dk. Skriv venligst "Valg 2017" i emnefeltet.

Råd og bestyrelser

Du har også mulighed for at få indflydelse gennem andre kanaler i form af forskellige råd og bestyrelser.