Som følge af mangel på midlertidige og permanente boliger til flygtninge har Kommunalbestyrelsen nedsat et særligt politisk udvalg, et såkaldt § 17, stk. 4. Udvalget er midlertidigt.

Udvalget har til opgave at undersøge og komme med forslag til placering af boliger til flygtninge i Hørsholm Kommune.

Udvalget består af følgende medlemmer:

Annette Wiencken (V), formand
Arne-Georg Stangeby (A)
Henrik Klitgaard (B)
Kristin Arendt (C)
Jan H. Klit (C)
Troels Moe (I)
Gitte Burchard (UP)
Peter Antonsen (T)
Allan Ludvigsen, Centerchef for Arbejdsmarked
John Larsen, Centerchef for Ejendomme
Jørgen Jørgensen, Røde Kors
Helen Winkelman, Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Dagsordener og beslutninger fra udvalgets møder offentliggøres her på hjemmesiden. Her kan du også læse mere om beslutningen om at etablere det politiske udvalg i Kommunalbestyrelsens dagsordenpunkt fra den 23/3-2015, punkt 3.

 

Links til dagsordenpunkter om oprettelse af §17, stk. 4-udvalget


Nedsættelse af §17, stk. 4-udvalg vedrørende boligplacering af flygtninge (nyt vindue - pdf)

Forslag til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om boligplacering af flygtninge (nyt vindue - pdf)

Notat om juridiske regler for § 17, stk. 4-udvalg (nyt vindue - pdf)