Rådhusgrunden

Der er 20 boliger opstillet i 10 enheder (”lejligheder”) med 2 værelser/boliger i hver. Det vil sige, at max. 20 voksne flygtninge kan bo i pavillonerne på rådhusgrunden. Hvis der er tale om familier med små børn, kan der dog godt være flere end fire mennesker i en lejlighed med to værelser.

D. 23. februar 2017 besluttede §17, stk. 4-udvalget, at rådhusgrunden skal udvides med yderligere 5 pavilloner med boliger til 20 enlige. Udvalget besluttede endvidere at indstille, at det løbende skal evalueres, om det fungerer med udvidelsen.

Den nye ændringslov til Planloven giver kommunen mulighed for at dispensere for en eksisterende lokalplan i op til 5 år, hvis en ejendom skal bruges til boligplacering af flygtninge. Hvis vi har behov for det, vil vi derfor benytte pavillonerne i op til fem år.

Den 21. september 2015 flyttede de første familier ind i de midlertidige boliger på rådhusgrunden

Det er både familier og enlige, som skal bo i pavillonerne. Da pavillonerne er velegnede til familier, har vi særligt fokus på at flytte familier ind her.

Holmevej

Lejemål af Holmevej 30, med plads til 16 enlige blev behandlet og godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. februar 2017.

I løbet af sommeren 2017 vil vi gradvist indkvartere flygtninge i ejendommen på Holmevej.

Gyngehesten

Gyngehesten indrettes med 4 familielejligheder, og antallet af personer kan variere efter behov.

Kontakt os

Center for Arbejdsmarked
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Send via Digital Post