Alle flersprogede børn og unge i Hørsholm Kommune integreres direkte i kommunens dagtilbud og skoler. Dagtilbud og skoler er en naturlig indgang til en ny og tryg hverdag blandt jævnaldrende børn og unge. Via dagtilbud og skoler får både børn og forældre mulighed for at møde danskere, blive en del af lokalsamfundet, dyrke fritidsinteresser og etablere nye relationer.

I Hørsholm ses både en stigning i antal flygtningebørn og antal børn med andre modersmål end dansk, hvor forældrene typisk er kommet til Danmark af arbejdsmæssige grunde.  Begge grupper af børn skal lære dansk.

Praksissen for flersprogede børn og unge ”Fælles børn – fælles ansvar” er et langsigtet, integrationsfremmende initiativ, som handler om, at give børn og unge de bedste betingelser for at udvikle sig personligt og fagligt.