Som virksomhed kan I gøre en stor forskel ved enten at ansætte en flygtning i job eller have en flygtning i virksomhedspraktik eller løntilskud. Mange flygtninge er veluddannede, har erhvervserfaring, og venter blot på at få lov til at vise deres værd i en dansk virksomhed. Der er desuden gode muligheder for tilskudsordninger.

Bonus til private virksomheder der ansætter folk i ordinær beskæftigelse

Private virksomheder, der ansætter en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning har mulighed for at få udbetalt en bonus.

Ordningen løber i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019.

Det er en betingelse, at der er tale om ordinær beskæftigelse af et omfang på over 19 timer om ugen i gennemsnit over henholdsvis 6 måneder og 12 måneder.

Læs mere om bonusordninger hos Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

Læs mere om IGU hos Udlændinge- og integrationsministeriet (nyt vindue)