Som virksomhed kan I gøre en stor forskel ved enten at ansætte en flygtning i job eller have en flygtning i virksomhedspraktik eller løntilskud. Mange flygtninge har brug for en hjælpende hånd da de ofte har manglende erhvervserfaring på det danske arbejdsmarked. Derfor venter de på at få lov til at vise deres værd i en dansk virksomhed. Der er desuden gode muligheder for tilskudsordninger.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

Læs mere om IGU på UddannelsesGuiden

Kontakt os hvis du har yderligere spørgsmål

Jobcenter Hørsholm
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Send via Digital Post