Som frivillig kan man tilbyde forskellige former for støtte i hverdagen. Det er op til den enkelte at beslutte, hvilke indsatser man ønsker at bidrage med. 

Vil du hjælpe eller bakke op omkring initiativer i Hørsholm Kommune, eller ønsker du at starte eget initiativ op, så deltag og følg med på kommunens digitale samarbejdsplatform, BorgerLab.

For at skabe den bedst mulige integration samarbejder Hørsholm Kommune med forskellige frivillige hjælpeorganisationer, som har stor betydning for at en vellykket integration finder sted. 

Røde Kors Hørsholm

Integrationsgruppen i Røde Kors laver aktiviteter for flygtninge og gennemfører enkelte sociale arrangementer for flygtningefamilier.

Er du privatperson eller familie som ønsker at hjælpe flygtninge, der er kommet til Hørsholm Kommune, kan du tilmelde dig netværket "Venner Viser Vej", som matcher frivillige og personer med flygtningebaggrund i vennepar og venskabsfamilier.

Fundamentet i "Venner Viser Vej" er tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed. Som flygtning kan det være svært at blive en aktiv del af samfundsfællesskabet og arbejdsmarkedet. Vi introducerer flygtninge til lokalsamfundets muligheder og formidler kontakten til idrætsforeningerne eg andre lokale fællesskaber.  

"Venner Viser Vej" er et initiativ, der ledes i et samarbejde mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp. 

Læs mere om "Venner Viser Vej" (nyt vindue).

Røde Kors mangler p.t. frivillige, og behovet stiger i takt med, at der kommer flere flygtninge fra krigen i Ukraine til Hørsholm. Vi vil derfor opfordre alle, som har lyst, til at melde sig som frivillige.

Læs mere på Røde Kors Hørsholms hjemmeside (nyt vindue)

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er samlingssted for det frivillige arbejde i Hørsholm. Er du medlem af en forening, som gerne vil hjælpe ukrainske borgere i Hørsholm, så kontakt Frivilligcenteret. Frivilligcentret kan også hjælpe dig med etablere en ny frivillig organisation/forening. Centret tilbyder bl.a.:

  • At låne lokaler ud
  • Faglig sparring, kurser og praktisk hjælp
  • At hjælpe virksomheder med at støtte frivilliges arbejde – fx ved at indgå et samarbejde med en frivillig social forening. 

Tilmeld dig Frivilligcenteret nyhedsbrev (nyt vindue)

Vil du vide mere, så kontakt Frivilligcentret på telefon 29 26 20 40. Du kan også sende en mail på mail@frivillighorsholm.dk.

Læs mere på frivillighorsholm.dk (nyt vindue)

Frivillige i Kokkedal Kirke

Frivillige i Kokkedal Kirke hjælper flygtninge med lektier. Vil du vide mere, så kontakt sognepræst Kirsten Weile på kewe@km.dk eller tlf. 45 86 16 33.

Kontakt

Center for Borger, Arbejde og Kultur
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Send via Digital Post