Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke kan forlade dit hjem, kan du ansøge kommunen om at stemme hjemme.

  • Ring til Hørsholm Kommunes Borgerservice på tlf. 4849 0000, hvis du vil ansøge om at stemme i eget hjem.
  • Har du ikke mulighed for at ringe, kan du hente et ansøgningsskema her eller på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside (www.valg.im.dk).
  • Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få ansøgningsskemaet af den person, der kommer hos dig.
  • Er du beboer på ét af kommunens plejehjem behøver du ikke at ansøge om at brevstemme på forhånd. Du vil få tilbud om at brevstemme på selve dagen den 24. maj.

Ansøgning pr. telefon eller blanket skal være kommunen i hænde senest fredag den 20. maj kl. 18.