Hvem kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde?

  • Aktiviteten skal have nyttevirkning i forhold til de fastlagte målsætninger for det pågældende område.
  • Aktiviteten skal være lokalt forankret og være direkte rettet mod borgere i Hørsholm Kommune.
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af grundlaget.
  • Det frivillige arbejde skal i væsentlig grad udføres af frivillig ulønnet arbejdskraft.
  • Der skal være tale om nye aktiviteter.
  • Der skal søges støtte med et konkret beløb.
  • Aktiviteten skal udføres af andre end familie og nære bekendte.

Du kan læse mere i Hørsholm kommunes politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde

Social- og Seniorudvalget fordeler midler én gang årligt i april måned på baggrund af kommunens ansøgningsskema.

Du kan ansøge om tilskud til frivilligt socialt arbejde her.

Aflæggelse af regnskab

Det skal bemærkes, at der skal aflægges regnskab for anvendelsen af de tildelte midler. Der skal derfor kunne fremvise behørig dokumentation for, at de tildelte §18-midler er anvendt i overensstemmelse med ansøgningens ordlyd.

Denne aflæggelse skal finde sted senest 2 måneder efter aktivitetens afslutning. Det antages, at aktiviteten maksimalt forløber over 12 måneder. Regnskabet skal afleveres i elektronisk form.

Du kan aflægge regnskab her.

Alternativ aflæggelsesform kan aftales med Center for Sundhed og Omsorg som-post@horsholm.dk.

For hver budgetpost skal der vedlægges bilag for den pågældende udgift/indtægt – dette skal ske i elektronisk form, og der kan være tale om en elektronisk faktura eller et billede af fakturaen.

Indtægter anføres med et minus (-) foran beløbet.

Råd og vejledning

Du kan også kontakte den selvstændige forening Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm på telefon 4576 7090 eller pr. mail:

mail@frivillighorsholm.dk,

som kan råde og vejlede dig i dit sociale arbejde.