Oversigt: Høringer i kommunen

Offentlig høring af forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 og forslag til Kommuneplantillæg 3

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 31. oktober 2022 godkendt ovennævnte planforslag og kommuneplantillæg. Forslaget sendes i høring i 4 uger i perioden fra den 7. november til den 5. december 2022.

HØRING - Tilladelse til vandløbsrestaurering i Flakvad Rende

Hermed sendes ”Tilladelse til vandløbsrestaurering i Flakvad Rende” i 8 ugers høring.

Høringsmateriale vedrørende budget 2023-2026

Skriftligt høringsmateriale skal sendes til ope-post@horsholm.dk senest torsdag d. 8. september 2022, kl. 12:00.

Høring af forslag til Tillæg til Lokalplan 143 Bevaring i Hørsholm Kommune og forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 vedr. Bukkeballevej 73.

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 30. maj 2022 godkendt ovennævnte planforslag. Forslaget sendes i høring udover juli måned i 4 uger i perioden fra den 12. juli til den 26. august 2022.

Høring vedrørende sagsbehandlingsfrister

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Høringsmateriale vedrørende budget 2022-2025

Skriftligt høringsmateriale skal sendes til ope-post@horsholm.dk senest tirsdag d. 31. august 2021 kl. 9:00.

Offentlig høring af forslag til Lokalplan 182 og Kommuneplantillæg 8

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 28. juni 2021 godkendt ovennævnte planforslag og tilhørende Kommuneplantillæg til offentlig høring i 8 uger eksklusive sommerferien, dvs. i perioden fra den 2. juli til den 19. september 2021.

Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021

Hørsholm Kommunalbestyrelse har den 28. juni 2021 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021.

Landzonehøring – Arboretet

Ansøgningsmaterialet omhandler etablering af anlægget ”Move Green Lab”, som består af en stiforbindelse samt en række trækonstruktioner i form af broer, boardwalks og canopywalk og inventar på Arboretets arealer.

Høring af tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommune Vandforsyningsplan 2017

Tillæg giver Novafos mulighed for - på opfordring fra disse vandværker - at overtage vandforsyning i dele af det åbne land samt sikrer mulighed for etablering at nødforsyning.

Revideret forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret og Kommuneplantillæg 7

Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret har været sendt i offentlig høring fra den 15. september til 18. november 2020. Miljø- og Planlægningsudvalget har den 4. februar 2021 besluttet at offentliggøre revideret lokalplanforslag og dertilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Revideret forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst har været sendt i offentlig høring fra den 11. september til 20. november 2020. Miljø- og Planlægningsudvalget har den 4. februar 2021 besluttet at offentliggøre revideret lokalplanforslag.

Revideret forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted har været sendt i offentlig høring fra den 15. maj til 11. august 2020. Miljø- og Planlægningsudvalget har den 4. februar 2021 besluttet at offentliggøre revideret forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted.

Illustration Danielsen Architecture
Udvikling af friplejeboliger Ved Klædebo/Kokkedalsvej

Hørsholm Kommune ønsker tidlig dialog med borgerne om udviklingsplanerne, derfor afholdes et virtuelt dialogmøde.

OFFENTLIG HØRING - FORSLAG TIL LOKALPLAN 179 HØRSHOLM IDRÆTSPARK

Offentlig høring - Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 og forslag til Kommuneplantillæg 6

Offentlig høring - Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret

Offentlig høring - Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

HØRINGSMATERIALE VEDRØRENDE BUDGET 2021-2024

Skriftligt høringsmateriale skal sendes til ope-post@horsholm.dk senest mandag d. 31. august 2020 kl. 8:00.

Høring vedrørende forslag til sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken

Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmødet den 22. juni 2020 punkt 3, at sende forslag vedrørende sammenlægning af ældreboligerne i Breelteparken i høring hos offentligheden hen over sommeren.

Høring af Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Den nordlige del af Rungsted får ny lokalplan, der skal være med til at sikre området som et attraktivt villakvarter.

Høring af forslag til Hørsholmstrategien

Du har nu mulighed for at deltage i høringen af kommunens kommende udviklings- og planstrategi med fokus på børneliv, byliv og bæredygtighed.

FORSLAG TIL TILLÆG 2 PARTIEL BYPLAN 1

Forslag til Tillæg 2 Partiel byplan 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave fremlægges i offentlig høring fra den 3. januar 2020 til den 7. februar 2020

Forslag til Tillæg 5 Partiel byplan nr. 6

Forslag til Tillæg 5 Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by fremlægges i offentlig høring fra den 6. december 2019 til den 17. januar 2020

Godkendelse af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden

- en reguleringssag efter vandløbslovens kapitel 6, §17.

lp174.png
Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord

Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord og Forslag til Kommuneplantillæg 4 fremlægges i offentlig høring fra den 1. oktober 2019 til den 1. november 2019.

gubra_foto2.png
Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien

Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien fremlægges i offentlig høring fra den 16. september 2019 til den 16. oktober 2019.

Høring af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden

Høring – indtil den 26. september 2019 - af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden
- en reguleringssag efter vandløbslovens Kapitel 6, §17.

Budget 2020-2023: Høringsmateriale

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 23.-24. august 2019 og i den forbindelse kan du på siden orientere dig i høringsmateriale vedr. budget 2020-2023

Høring af projekt om strømpeforing vandløbet Blårenden – Høringsfristen er udsat til den 28. marts 2019

Høring - indtil den 24. februar 2017 - af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden
- en reguleringssag efter vandløbsloven