Du har mulighed for at fremsende dine kommentarer til høringsmaterialet til ope-post@horsholm.dk. Fristen er den mandag d. 2. september 2019 kl. 8:00. Samtlige modtagne høringssvar vil indgå i den videre politiske proces.

Du kan se høringsmaterialet nedenfor.

Budgetforslag og baggrundsnotater

Her kan du klikke dig frem til samtlige råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker opgjort i kr. pr. udvalg samt oplæg til udmøntning af den udisponerede anlægspulje. Her finder du også politiske bestilte baggrundsnotater.

Budgetforslag (nyt vindue - pdf).
Politiske bestilte baggrundsnotater (nyt vindue - pdf).

Fokusområder

Som led i budgetarbejdet vedr. budget 2020-2023, er der udpeget 7 politiske fokusområder. I den forbindelse er der udarbejdet en række analyser:

Dagtilbud (nyt vindue - pdf).
Skole (nyt vindue - pdf).
Hjemmepleje (nyt vindue - pdf).
Administration (nyt vindue - pdf).
Indkøb (nyt vindue - pdf).
IT (nyt vindue - pdf).
Kulturhus Trommen (nyt vindue - pdf).
Mellemkommunale samarbejder (nyt vindue - pdf).
Brugerbetaling og kommunale tilskud (nyt vindue - pdf).
Den politiske struktur (nyt vindue - pdf).

Øvrige analyser

Her kan du finde flere analyser på andre fagområder.

Udgiftspres (nyt vindue - pdf).
Objektiv finansiering (nyt vindue - pdf).
Specialiserede børne- og voksenområde (nyt vindue - pdf).
Rådgivere og konsulenter (nyt vindue - pdf).

Hovedoversigt, resultatopgørelse, budgetkatalog, aktivitetskatalog og anlægsoversigt

Budgetoplæg 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022. Efterfølgende er der korrigeret for ændrede budgetforudsætninger siden vedtagelsen. Fx. politiske beslutninger, budgetopfølgning 1 og 2, foreløbige pris- og lønskøn og tekniske korrektioner.

Hovedoversigt og resultatopgørelse (nyt vindue - pdf).
Budgetkatalog (nyt vindue - pdf).
Aktivitetskatalog (nyt vindue - pdf).
Anlægsoversigt (nyt vindue - pdf).

Politiske forhandlinger

Årets økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen er pga. folketingsvalget blevet forsinket. Der forventes først en aftale et godt stykke inde i september, og først på det tidspunkt kender vi indtægtssiden for Hørsholm Kommune. Derfor har ovenstående budgetoplæg IKKE taget højde for den endelige indtægtsside og derfor er de enkelte oplæg foreløbige. Som en konsekvens af de forsinkede forhandlinger på landsplan, har social- og indenrigsministeren, Astrid Krag, udskudt fristen for hvornår de kommunale budgetter 2020 skal være vedtaget til d. 5. november 2019.

Da Hørsholm Kommune ikke kan lukke budgetforhandlingerne uden den endelige indtægtsside, strækkes budgetforhandlingerne i Hørsholm. 1. og 2. behandling i kommunalbestyrelsen rykkes tre uger, så endeligt budget vedtages mandag d. 4. november i kommunalbestyrelsen.

Kalenderen viser datoer for de politiske forhandlinger fra budgetkonferencen og frem til budgetvedtagelsen med tidspunkterne for 1. og 2 behandling af budgettet.

 Kalender for politiske forhandlinger (nyt vindue - pdf).