Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. september at sende forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord og Forslag til Kommuneplantillæg 4 i offentlig høring fra den 1. oktober 2019 til den 1. november 2019.

Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord (nyt vindue).

Forslag til Kommuneplantillæg 4 (nyt vindue).

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning (pkt. 8) (nyt vindue).

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at sikre, at bebyggelse kun anvendes til produktionserhverv, forskning og udvikling og administration i relation til den eksisterende virksomhed beliggende Ådalsvej 99 og Breeltevej 18.

Lokalplanen skal desuden sikre, at lokalplanområdet kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på højst 25, svarende til omkring 3.900 kvm etageareal bebyggelse med tilhørende parkering. Det skal ske på en måde, hvor bebyggelsen tilpasses omgivelserne, og områdets natur- og parkpræg så vidt muligt bevares.

Din mulighed

Hvis du ønsker at indgive bemærkninger og input til Forslag til Lokalplan 174, skal de indsendes inden den 1. november 2019 til:

blivhoert_byudvikling@horsholm.dk

Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar indgå i den endelige behandling af forslaget.

Kontaktinformation