Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. august at sende forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien i offentlig høring fra den 16. september 2019 til den 16. oktober 2019.

Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien (nyt vindue).

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning (pkt. 22) (nyt vindue).

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at den eksisterende bygningsmasse kan indrettes til kontorer, laboratorier og værksteder, samt at arealerne kan anvendes af offentlige og private institutioner og organisationer. Endvidere har lokalplanen til formål at der i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på ejendommen kan etableres en sekundær tilbygning, til kontorer, laboratorier og værksteder, samt at sikre den bevaringsværdige bebyggelse. Lokalplan 175 afløser ved sin endelige vedtagelse Lokalplan 151 i sin helhed.

Din mulighed

Hvis du ønsker at indgive bemærkninger og input til Forslag til Lokalplan 175, skal de indsendes inden den 16. oktober 2019 til:

blivhoert_byudvikling@horsholm.dk

Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar indgå i den endelige behandling af forslaget.

Dialogmøde

Der afholdes dialogmøde onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17.30-19.00 hos Gubra, Hørsholm Kongevej 11B.

Dialogmøde den 2. oktober 2019 kl. 17.30-19.00

Dialogmødet afholdes onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17.30-19.00 hos Gubra, Hørsholm Kongevej 11B. På mødet vil der være gennemgang af Forslag til Lokalplan 175 samt mulighed for at stille spørgsmål.

Kontaktinformation