Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. december 2019, at sende forslag til Tillæg 2 Partiel byplan 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave i offentlig høring fra den 3. januar 2020 til den 7. februar 2020.

Forslag til Tillæg 2 Partiel byplan 1 (nyt vindue).

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning (pkt. 13) (nyt vindue).

Tillæggets formål

Tillægget har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag, der skal sikre området som et villakvarter med store grunde og et grønt præg uden de facto opdeling af villagrunde. Tillæg 2 fastlægger derfor, at der på hver ejendom kun kan indrettes én beboelsesejendom med én bolig til én familie. Formålet er at undgå at udvande de enkelte ejendommes grønne karakter på grund af et øget behov for etablering af befæstede arealer samt arealer til garager, carporte, udhuse samt parkering. Der ændres med tillægget ikke i bebyggelsens omfang, antal etager, indbliksforhold mv.

Din mulighed

Hvis du ønsker at indgive bemærkninger og input til Forslag til Tillæg 2 Partiel byplan 1, skal de indsendes inden den 7. februar 2020 til:

blivhoert_byudvikling@horsholm.dk

Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar indgå i den endelige behandling af forslaget.