Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. november 2019, at sende forslag til Tillæg 5 Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by i offentlig høring fra den 6. december 2019 til den 17. januar 2020.

Forslag til Tillæg 5 Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by (nyt vindue).

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning (pkt. 7).

Lokalplanens formål

Lokalplantillægget har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag, der skal sikre området som et villakvarter med store grunde og et grønt præg uden de facto opdeling af villagrunde. Tillægget fastlægger derfor, at der på hver ejendom kun kan indrettes én beboelsesejendom med én bolig til én familie.

Din mulighed

Hvis du ønsker at indgive bemærkninger og input til Forslag til Tillæg 5 Partiel byplan nr. 6, skal de indsendes inden den 17. januar 2020 til:

blivhoert_byudvikling@horsholm.dk

Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar indgå i den endelige behandling af forslaget.