I september 2016 er dele af det offentlige, rørlagte vandløb Blårenden blevet strømpeforet. Efter 3. høring i august/september i år, hvor der ikke var bemærkninger, godkendes projektet, idet der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen indtil og med den 31. oktober 2019.
Evt. høringssvar skal sendes til Hørsholm Kommune til: bom-post@horsholm.dk
Evt. spørgsmål bedes rettet til Susanne Lykke Stegenborg på bom-post@horsholm.dk Telefonisk henvendelser bedes rettet til Susanne Lykke Stegenborg på tlf. nr. 48 49 25 65.


Materialet omfatter:

  • Godkendelse efter vandløbsloven til relining af det rørlagte vandløb Blårenden.
  • Redegørelse for udarbejdet redegørelse efter nytteprincippet ved regulering af det offentlige vandløb Blårenden.
  • Projektbeskrivelse.
  • Bilag A – Kort over beliggenheden af Blårenden incl. matrikler.
  • Bilag B – Kort med visning af vandspejl ved oversvømmelse til kote 28,80, nordlig del.
  • Bilag C – Kort med visning af vandspejl ved oversvømmelse til kote 28,80, sydlig del.
  • Bilag D – Spildevandsandel Blårenden.
  • Bilag E – Strømningsretning ved opstuvning i Blårenden.
  • Beregnet partsfordeling for Blårenden.