Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af eksisterende skræntfodsbeskyttelse ud for Rungsted Strandvej 108.

Hørsholm Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2. LBK nr 705 af 29/05/2020.

Hørsholm Kommune skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt BEK nr 654 af 19/05/2020.

Hørsholm Kommune skal vurdere, om projektet er omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering (VVM), jf. § 21. LBK nr 973 af 25/06/2020.

Indkomne høringssvar skal sendes til bom-post@horsholm.dk senest fredag d. 7 maj 2021.
Mærk høringssvar: Høring Kystbeskyttelse

Ansøgningsmateriale kan tilgås ved at klikke på ansøgningsmateriale (nyt vindue åbner).
Skitse over skræntfodsbeskyttelse kan tilgås ved at klikke på skitsetegning (nyt vindue åbner).