Hvordan skal Hørsholm Kommune se ud i fremtiden?

Kommunalbestyrelsen har d. 16. december 2019 vedtaget at sende forslag til Hørsholmstrategien i offentlig høring. Hørsholmstrategien er kommunens kommende udviklings- og planstrategi. Strategien tegner Kommunalbestyrelsens vision for fremtidens Hørsholm med særligt fokus på børneliv, byliv og bæredygtighed.

Læs forslag til Hørsholmstrategien.

Invitation til borgerworkshop

Som en del af høringen inviteres du til at deltage i en dynamisk og anderledes borgerworkshop, hvor du kan give dine kommentarer til den fremtidige strategi. Workshoppen finder sted:

Onsdag d. 29. januar 2020 i Kulturhus Trommen kl. 17-20.

Læs mere om workshoppen og tilmeld dig.

 

Hørsholmstrategien er i offentlig høring fra d. 16. januar 2020 til den 12. marts 2020. Alle har mulighed for at komme med kommentarer til strategien skriftligt på Hørsholm Kommunes nye, digitale samarbejdsplatform BorgerLab, hvor man registrerer sig med navn og e-mail for at give sit input. Du kan tilgå BorgerLab her: borgerlab.horsholm.dk.

Bemærk at BorgerLab kan tilgås via følgende browsere: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari og Microsoft Edge.

Øvrige interessenter bedes sende eventuelle kommentarer på denne mail: blivhoert_byudvikling@horsholm.dk.

Om strategien

Hørsholmstrategien er bygget op om visionen ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv” og tre hovedtemaer: børneliv, byliv og bæredygtighed. Herudover er der syv mål med underordnede indsatser.

Hørsholmstrategien har et 12-årigt sigte og skal bl.a. beskrive hvilke emner, der skal revideres i den kommende kommuneplan.

Høringsfrist

Vi håber at du vil besøge borgerlab.horsholm.dk, registrere dig som bruger og komme med dine kommentarer til forslaget til Hørsholmstrategien. Høringsfristen er d. 12. marts 2020.