I september 2016 er dele af det offentlige, rørlagte vandløb Blårenden blevet strømpeforet. Projektet blev gennemført inden godkendelse af hensyn til risiko for sammenfald. Projektet er nu i 3. høring med henblik på endelig godkendelse snarest.

Evt. høringssvar skal sendes til Hørsholm Kommune til: tek-post@horsholm.dk

Evt. spørgsmål bedes rettet til Susanne Lykke Stegenborg på tek-post@horsholm.dk Telefonisk henvendelser bedes rettet til Susanne Lykke Stegenborg på tlf. nr. 48 49 25 65.

Materialet omfatter: