En række vandværker og vandforsyninger har kontaktet Hørsholm Kommune og Novafos vedr. den fortsatte drift. Dette tillæg til eksisterende vandforsyningsplan giver Novafos mulighed for at overtage vandforsyningen i disse områder efter aftale med vandværkerne/forsyningerne.

Desuden giver tillæg mulighed for etablering af nødforsyning til området via en ny vandledning fra Sjælsø vandværk via Isterødvejen og Sjælsmarksvej.


Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2017 fremlægges i offentlig høring i 4 uger fra den 12.03 2021 til den 09.04 2021. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgere haft mulighed for at komme med bemærkninger til
tillægget.

Tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommunes Vandforsyningsplan 2017 skal efterfølgende endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune inden den træder i kraft. Iden da vil fremsendte bemærkninger kunne medføre ændringer i denne.