Inden kommunen træffer afgørelse, skal den påtænkte beslutning offentliggøres og meddeles ejere, der forventes at blive berørt af beslutningen. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser.

Følgende er den 13. juni 2018 sendt i høring hos de relevante grundejere.

Se høringsbrev (pdf-fil)