Om Klimahandlingsplanen

Planen for klimahandling sætter retningen for, hvordan Hørsholm Kommune kan komme klimaudfordringerne til livs gennem en klimabevidst hverdag - hver dag. Klimaindsatserne har også en række merværdier og potentialer for synergier mellem indsats- og fagområder.

Hvis vi skal nå i mål, skal vi stå sammen alle sammen. Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandlingsplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv, både i planlægning og i implementering.

Planen er udarbejdet som led i DK2020, der er et samarbejde mellem Realdania, Regionerne og CONCITO om at understøtte kommunerne i planlægning på klimaområdet. Kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. 

Hørsholm Kommune har dermed forpligtet sig til at udarbejde en klimahandlingsplan – sammen med borgere og virksomheder. Hvis vi skal nå i mål, skal vi stå sammen alle sammen. Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandlingsplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv.

Høring

Hørsholm Kommune ønsker at høre dine synspunkter og idéer vedrørende klimahandling lokal i kommunen.

Sådan afgiver du høringssvar:

1. Tilgå forslaget til Klimahandlingsplanen her

2. Klik på "Afgiv Høringssvar" øverst til højre

3. Udfyld pop-up vinduet

Eller send dit høringssvar pr. brev til:

Hørsholm Kommune
Team Miljø
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Sådan ser du indkomne høringssvar

1. Tilgå forslaget til Klimahandlingsplanen her

2. Klik på fanen "Høring" i topmenuen

3. Læs indkomne høringssvar