Hørsholm Kommune har igangsat planlægning af 60-80 private plejeboliger på hjørnet af Ved Klædebo og Kokkedalsvej.

Området er beliggende i den nordlige del af Hørsholm, i erhvervsområdet Ved Klædebo og rummer i dag en blanding af boliger samt flere mindre erhvervsvirksomheder. Området udgør et areal på ca. 5.606 m2.

Opførelse af friplejeboliger er ikke i overensstemmelse med den gældende Byplanvedtægt 16 samt Kommuneplanramme 1.E4 (erhvervsområde). For at realisere friplejeboliger, skal der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Hørsholm Kommune ønsker tidlig dialog med borgerne om udviklingsplanerne, derfor afholdes et virtuelt dialogmøde.

Virtuelt dialogmøde

OBS ny dato: Der er desværre sket en fejl i indkaldelsen ift. mødedato. Mødet afholdes den 1. december 2020 kl. 18-19, og ikke den 30. november.

Kom med til virtuelt dialogmøde om udviklingen af friplejeboliger på hjørnet af Ved Klædebo og Kokkedalsvej den 1. december 2020 kl. 18.00-19.00.

Det er politisk besluttet på Miljø- og Planlægningsudvalgsmøde den 17. september 2020 at igangsætte ny planlægning for området. På grund af COVID-19 afholdes mødet online.

Tilmeld dig borgermødet på hoersholm.nemtilmeld.dk

Indkaldelse af idéer og forslag

Skriftlige bemærkninger eller idéer til forslaget skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 15. december 2020. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Send dine bemærkninger til: blivhoert_byudvikling@horsholm.dk (noter udvikling Ved Klædebo i emnefeltet)

Eller pr. brev til: Hørsholm Kommune, Team Plan og Byg, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Vær opmærksom på, at …

Oplysninger angivet i høringssvaret som f.eks. navn, adresse og mailadresse kan blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærksom på beskyttelsen.