I delegationsplanerne for de politiske udvalgs områder, kan du læse om hvem der har kompetence til at løse kommunes forskellige opgaver - hvad tager politikerne og hvad tager administrationen sig af. Formålet med planen er altså at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen.

Se alle delegationsplanerne, som er godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. august 2019.

Børne- og Skoleudvalget (nyt vindue - pdf).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (nyt vindue - pdf).

Miljø- og Planlægningsudvalget (nyt vindue - pdf).

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (nyt vindue - pdf).

Social- og Seniorudvalget (nyt vindue - pdf).

Sundhedsudvalget (nyt vindue - pdf).

Økonomiudvalget (nyt vindue - pdf).