Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Vederlag

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov og i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Vederlagene kan inddeles i følgende hovedgrupper:

 1. Borgmestervederlag.
 2. Vederlag til 1. viceborgmester.
 3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen.
 4. Vederlag for medlemskab af stående udvalg.
 5. Vederlag for formandskab for stående udvalg.
 6. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år.
 7. Øvrige vederlag.

Vederlagene gennemgås i hovedtræk i teksten nedenfor.

1. Borgmestervederlag

Borgmesteren i Hørsholm Kommune ydes et vederlag, der svarer til den enhver tid gældende lønramme 39 (skalatrin 52) i statens lønsystem. Vederlaget udgør pr. 1. januar 2019 911.949 kr. om året.   

2. Vederlag til 1. viceborgmester

Vederlaget til 1. viceborgmesteren udgør 10 % af borgmestervederlaget svarende pr. 1. januar 2019 til 91.194,90 kr. om året.  

3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af borgmesteren, modtager et fast vederlag der pr. 1. januar 2019 lyder på 92.913,96 kr. om året for det kommunalpolitiske arbejde.  

4. Vederlag for medlemskab af udvalg

Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde udvalgsvederlag for poster i Økonomiudvalget, de seks stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget. I Hørsholm Kommune udgør udvalgsvederlaget pr. udvalgspost pr. 1. januar 2019 26.253,08 kr. om året.  

5. Vederlag for formandskab for udvalg

Formændene for de fire stående udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sport- Fritid- og Kulturudvalget, samt Social- og Seniorudvalget får hver 25 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2019 svarende til 227.987,25 kr. om året. Formanden for Sundhedsudvalget får 20 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2019 svarende til 182.389,80 kr. om året. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får 15 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2019 svarende til 136.792,35 kr. om året. Formanden for Børn- og Ungeudvalget ydes et vederlag på 5 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2019 svarende til 45.597,45 kr. om året.  

6. Vederlag for formandskab for § 17, stk. 4-udvalg

Formanden for Tryghedsudvalget, som er et § 17, stk. 4-udvalg, får et vederlag svarende til 10 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2019 svarende til 91.194,90 kr. om året

7. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år

Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn på under 10 år, ydes et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmet, pr. 1. januar 2019 svarende til 14.376 kr. om året.  

8. Øvrige vederlag

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af 1. kvartal oplyse størrelsen af de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget i sidste kalenderår for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. I menupunktet "Offentliggørelse af vederlag for offentlige hverv”, kan du læse mere om dette.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. Offentliggørelsen vedrører vederlag modtaget i kalenderåret 2019 for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

I 2019 har Nadja Maria Hageskov (C) modtaget 8.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Museum Nordsjælland.

Borgmester Morten Slotved (C) har ønsket at oplyse om de vederlag og bestyrelseshonorarer, han modtog for året 2019: 

 • Borgmestervederlag.:  945.008,-
 • Bestyrelsesformand Norfors.: 180.000,-
 • Bestyrelsesmedlem DANVA.: 26.052,-
 • Næstformand Helsingør Kraftvarmeværk.: 27.000,-
 • Bestyrelsesmedlem HMN.: 49.941,-
 • Bestyrelsesmedlem Udbetaling Danmark: 44.737,-
 • Bestyrelsesmedlem Erhvervsfremmestyrelsen 91.439,-