Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Vederlag

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov og i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Vederlagene kan inddeles i følgende hovedgrupper:

  1. Borgmestervederlag.
  2. Vederlag til 1. viceborgmester.
  3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen.
  4. Vederlag for medlemskab af stående udvalg.
  5. Vederlag for formandskab for stående udvalg.
  6. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år.
  7. Øvrige vederlag.

Vederlagene gennemgås i hovedtræk i teksten nedenfor.

1. Borgmestervederlag

Borgmesteren i Hørsholm Kommune ydes et vederlag, der svarer til den enhver tid gældende lønramme 39 (skalatrin 52) i statens lønsystem. Vederlaget udgør pr. 1. januar 2021 954.149 kr. om året.   

2. Vederlag til 1. viceborgmester

Vederlaget til 1. viceborgmesteren udgør 10 % af borgmestervederlaget svarende pr. 1. januar 2021 til 95.414,93 kr. om året.  

3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af borgmesteren, modtager et fast vederlag der pr. 1. januar 2021 lyder på 96.378,00 kr. om året for det kommunalpolitiske arbejde.  

4. Vederlag for medlemskab af udvalg

Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde udvalgsvederlag for poster i Økonomiudvalget, de seks stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget. I Hørsholm Kommune udgør udvalgsvederlaget pr. udvalgspost pr. 1. januar 2021 27.467,88 kr. om året.

5. Vederlag for formandskab for udvalg

Formændene for de fire stående udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sport- Fritid- og Kulturudvalget, samt Social- og Seniorudvalget får hver 25 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2021 svarende til 238.537,32 kr. om året. Formanden for Sundhedsudvalget får 20 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2021 svarende til 190.829,86 kr. om året. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får 15 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2021 svarende til 143.122,39 kr. om året. Formanden for Børn- og Ungeudvalget ydes et vederlag på 5 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2021 svarende til 47.707,46 kr. om året.  

6. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år

Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn på under 10 år, ydes et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmet, pr. 1. januar 2021 svarende til 14.912 kr. om året.  

7. Øvrige vederlag

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af 1. kvartal oplyse størrelsen af de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget i sidste kalenderår for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. I menupunktet "Offentliggørelse af vederlag for offentlige hverv”, kan du læse mere om dette.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. Offentliggørelsen vedrører vederlag modtaget i kalenderåret 2020 for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

I 2020 har Nadja Maria Hageskov (C) modtaget 8.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Museum Nordsjælland.

Borgmester Morten Slotved (C) har ønsket at oplyse om de vederlag og bestyrelseshonorarer, han modtog for året 2020:                                                        

Borgmestervederlag: 965.260,-                                     

Bestyrelsesformand Norfors: 180.000,-                                

Bestyrelsesmedlem DANVA: 26.172,-                                        

Næstformand Helsingør Kraftvarmeværk: 27.000,-                                        

Bestyrelsesmedlem HMN 76.184,-                                        

Bestyrelsesmedlem Udbetaling Danmark: 45.550,-                                        

Bestyrelsesmedlem Erhvervsfremmestyrelsen: 92.211,-