Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Vederlag

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov og i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Vederlagene kan inddeles i følgende hovedgrupper:

 1. Borgmestervederlag
 2. Vederlag til 1. viceborgmester
 3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen
 4. Vederlag for medlemskab af stående udvalg
 5. Vederlag for formandskab for stående udvalg
 6. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år
 7. Øvrige vederlag

Vederlagene gennemgås i hovedtræk i teksten nedenfor. Via menuen i venstre side er det muligt at klikke sig ind på hvert enkelt kommunalbestyrelsesmedlem, og se hvilke vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmet modtager.

1. Borgmestervederlag

Borgmesteren i Hørsholm Kommune ydes et vederlag, der svarer til den enhver tid gældende lønramme 38 (skalatrin 51) i statens lønsystem. Vederlaget udgør aktuelt 603.087 kr. om året. 
 

2. Vederlag til 1. viceborgmester

Vederlaget til 1. viceborgmesteren udgør 10 % af borgmestervederlaget svarende til aktuelt 60.308,70 kr. om året.
 

3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af borgmesteren, modtager et fast vederlag på aktuelt 87.819,96 kr. om året for det kommunalpolitiske arbejde.
 

4. Vederlag for medlemskab af stående udvalg

Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde udvalgsvederlag for poster i Økonomiudvalget, de seks stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget. I Hørsholm Kommune udgør udvalgsvederlaget pr. udvalgspost aktuelt 17.361,961 kr. om året.
 

5. Vederlag for formandskab for stående udvalg

Formændene for de fem stående udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sport- Fritid- og Kulturudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sundhedsudvalget får hver 25 % af borgmestervederlaget, svarende til aktuelt 150.771,72 kr. om året. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får 10 % af borgmestervederlaget svarende til aktuelt 60.308 kr. om året. Formanden for Børn- og Ungeudvalget ydes et vederlag på 5 % af borgmestervederlaget, svarende til aktuelt 30.154,35 kr. om året.
 

6. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år

Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn på under 10 år, ydes et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmet på aktuelt 13.587,72 kr. om året.
 

7. Øvrige vederlag

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af 1. kvartal oplyse størrelsen af de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget i sidste kalenderår for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. I menupunktet "

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. Offentliggørelsen vedrører vederlag modtaget i kalenderåret 2017 for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af den nuværende eller tidligere kommunalbestyrelse.

I 2017 har Anne Ehrenreich (V) modtaget 25.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Hørsholm Vand ApS.

I 2017 har Henrik Peulicke (C) modtaget 25.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Hørsholm Vand ApS.

I 2017 Jan H. Klit modtaget (C) modtaget 25.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Hørsholm Vand ApS.

I 2017 har Nadja Maria Hageskov (C) modtaget 8.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Museum Nordsjælland.

Borgmester Morten Slotved (C) har ønsket at oplyse om de vederlag og bestyrelseshonorarer, han modtog for året 2017: 

 • Borgmestervederlag.:  824.138
 • Bestyrelsesformand Norfors.: 203.888,-
 • Bestyrelsesformand Hørsholm Vand.: 80.344
 • Bestyrelsesmedlem DANVA.: 23.240
 • Næstformand Helsingør Kraftvarmeværk.: 36.964
 • Bestyrelsesmedlem HMN.: 38.316