Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Vederlag

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov og i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Vederlagene kan inddeles i følgende hovedgrupper:

 1. Borgmestervederlag
 2. Vederlag til 1. viceborgmester
 3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen
 4. Vederlag for medlemskab af stående udvalg
 5. Vederlag for formandskab for stående udvalg
 6. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år
 7. Øvrige vederlag

Vederlagene gennemgås i hovedtræk i teksten nedenfor.

1. Borgmestervederlag

Borgmesteren i Hørsholm Kommune ydes et vederlag, der svarer til den enhver tid gældende lønramme 39 (skalatrin 52) i statens lønsystem. Vederlaget udgør pr. 1. januar 2018 897.111 kr. om året.   

2. Vederlag til 1. viceborgmester

Vederlaget til 1. viceborgmesteren udgør 10 % af borgmestervederlaget svarende pr. 1. januar 2018 til 89.711,10 kr. om året.  

3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af borgmesteren, modtager et fast vederlag der pr. 1. januar 2018 lyder på 91.487,04 kr. om året for det kommunalpolitiske arbejde.  

4. Vederlag for medlemskab af udvalg

Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde udvalgsvederlag for poster i Økonomiudvalget, de seks stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget. I Hørsholm Kommune udgør udvalgsvederlaget pr. udvalgspost pr. 1. januar 2018 25.825,92 kr. om året.  

5. Vederlag for formandskab for udvalg

Formændene for de fire stående udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sport- Fritid- og Kulturudvalget, samt Social- og Seniorudvalget får hver 25 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2018 svarende til 224.277,75 kr. om året. Formanden for Sundhedsudvalget får 20 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2018 svarende til 179.422,20 kr. om året. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får 15 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2018 svarende til 134.566,65 kr. om året. Formanden for Børn- og Ungeudvalget ydes et vederlag på 5 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2018 svarende til 44.855,55 kr. om året.  

6. Vederlag for formandskab for § 17, stk. 4-udvalg

Formanden for Tryghedsudvalget, som er et § 17, stk. 4-udvalg, får et vederlag svarende til 10 % af borgmestervederlaget, fra datoen for nedsættelsen af udvalget, den 26. februar 2018, svarende til 92.913,96 kr. om året.

7. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år

Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn på under 10 år, ydes et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmet, pr. 1. januar 2018 svarende til 14.154,96 kr. om året.  

8. Øvrige vederlag

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af 1. kvartal oplyse størrelsen af de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget i sidste kalenderår for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. I menupunktet "Offentliggørelse af vederlag for offentlige hverv”, kan du læse mere om dette.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. Offentliggørelsen vedrører vederlag modtaget i kalenderåret 2017 for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af den nuværende eller tidligere kommunalbestyrelse.

I 2017 har Anne Ehrenreich (V) modtaget 25.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Hørsholm Vand ApS.

I 2017 har Henrik Peulicke (C) modtaget 25.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Hørsholm Vand ApS.

I 2017 Jan H. Klit modtaget (C) modtaget 25.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Hørsholm Vand ApS.

I 2017 har Nadja Maria Hageskov (C) modtaget 8.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Museum Nordsjælland.

Borgmester Morten Slotved (C) har ønsket at oplyse om de vederlag og bestyrelseshonorarer, han modtog for året 2017: 

 • Borgmestervederlag.:  824.138
 • Bestyrelsesformand Norfors.: 203.888,-
 • Bestyrelsesformand Hørsholm Vand.: 80.344
 • Bestyrelsesmedlem DANVA.: 23.240
 • Næstformand Helsingør Kraftvarmeværk.: 36.964
 • Bestyrelsesmedlem HMN.: 38.316