Nævn, kommissioner og råd

Medlemmer

Formand borgmester Thomas Lykke Pedersen - Fredensborg
Borgmester Jørgen Johansen - Allerød
Borgmester Jens Ive - Rudersdal
Borgmester Morten Slotved - Hørsholm
Carsten Wulff - Fredensborg
Thomas Bak - Fredensborg
Bo Hilsted - Fredensborg
Jens Bruhn - Rudersdal
Birgitte Schjerning Povlsen - Rudersdal
Bent Fabricius - Hørsholm
Anette Wiencken - Hørsholm
Niels Kirkegård - Allerød
Erik Lund - Allerød
Brandmand/TL Tommy Simonsen 
Frivillig observatør Søren Simonsen 
Politiinspektør Jens-Christian Bülow 

Sekretariat:
Nordsjællands Brandvæsen
Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger
Kokkedal Industripark 14
2980 Kokkedal
Tlf. 45 80 33 35
nsbv@nsbv.dk

Medlemmer

Svend Erik Christiansen (A)
Annette Wiencken (UP)

Suppleanter 

Niels Lundshøj (A)
Ann Lindhardt (V)

Byretsdommeren for retskredsen

Birgitte Holmberg Pedersen, Retten i Helsingør
Suppleant, Torben Hvid, Retten i Helsingør

Pædagogisk-psykologisk sagkyndig

Ole Nyvang Christensen
o.nyvang@mail.dk

Pia Scheuer Jensen
pia_scheuer@msn.com

Pædagogisk-psykologisk sagkyndig suppleant

Ove Møller Pedersen
ovped@frederikssund.dk

Lisbeth bach
lisbethbach@hotmail.com

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
Telefon 4849 0000

Lovgrundlag
Lov om styrelse af sociale
og visse sundhedsmæssige
anliggender. Fra 1. juli 1998
findes hjemlen i lov om
retssikkerhed og administration
på det sociale område, lov nr. 453
af 10. juni 1997, § 18.

 

Repræsentant

Peter Moesgaard

Sekretariat

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Vester Voldgade 123, 3.
1551 København V.
Telefon 33 92 72 30

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 522 af 4. juli 1991
om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom, § 6, stk. 2.

Medlem

Morten Ulf Jørgensen

Suppleant

Svend Erik Christiansen (A)

Sekretariat

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 385 af 1. nov.
1997 af lov om naturbeskyttelse § 35

Overenskomstens § 10.

Repræsentanter for Hørsholm Kommune

Svend Erik Christiansen (A)
Fritz Reuther (V)

Sekretariat

Gentofte Kommune
Teknik og Miljø
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
Telefon 39 75 27 00

Medlemmer

Erling Rørdam
Fritz Reuther (V)
Peer Tidemand-Petersson
Peter Moesgaard
Anne Ehrenreich (V)

Sekretariat

Sekretariatet
Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 10 63
pol-post@horsholm.dk

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 748 om rettens
pleje, § 72, samt bekendtgørelse nr. 809
af 5. december 1990 om grundlister og
bekendtgørelse nr. 1212 af 30. december 1993.

Grønt Råd virker som dialogpartner for Hørsholm Kommunes Miljø- og Planlægningsudvalg. Medlemmerne repræsenterer forskellige grønne organisationer. Rådet fungerer også som forum for meningsudveksling mellem de deltagende organisationer/borgergrupper.

Kontaktperson i Hørsholm Kommune

Lise Kloster Bro
Byplanlægger
Plan og Byudvikling 
lkb@horsholm.dk 
Telefon 48 49 24 67

Grønt Råd i Hørsholm Kommune

Kontaktoplysninger til Grønt Råd er dl_tek-grontraad@horsholm.dk

DN-Hørsholm
Peter Skat Nielsen (formand)
Bo Madsen (substitut) 

Dansk Ornitologisk Forening
Kurt Engelhardt

Friluftsrådet
Boris Damsgaard

Hørsholm Seniorråd
Einar Petersen

Spejderbevægelsen
Jette Nielsen

Dansk Botanisk Forening
-

Hørsholm og Omegns Jagtforening
Flemming Eilsø
Thommy Hoe (substitut)

Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening
-

Hørsholm Sølaug
Kai Aaen Hansen
Jørgen Lissner (substitut)

 

Referater fra møder i Grønt Råd

Referat fra møde den 22. august 2018 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 11. april 2018 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 21. februar 2018 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 29. november 2017 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 11. oktober 2017 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 23. august 2017 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 14. juni 2017 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 19. april 2017 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 22. februar 2017 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 30. november 2016 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 17. august 2016 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 8. juni 2016 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 6. april 2016 (nyt vindue - pdf)

Referat fra møde den 10. juni 2015 (nyt vindue - pdf)

Medlemmer

Marianne Preis Balser, formand
Jørgen Eirfeldt
Otto B. Christiansen

Suppleanter

Henrik Peulicke
Birger Bøgeblad
Esben Dyekjær

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 24 80
tek-post@horsholm.dk

Medlem

Morten Slotved (C)

Personlig stedfortræder

Nadja Hageskov (C)

Sekretariat

Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
Postbox 83
2860 Søborg
Telefon 39 69 56 11

Medlemmer

John Larsen
Henrik Duus Rosengren

Suppleanter

Nils Kaas
Henriette Rude Brytygier

Sekretariat

Hørsholm Kommune
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 23 65
tek-post@horsholm.dk

Hørsholm Handicapråd er nedsat af kommunalbestyrelsen i 1995. Medlemmerne repræsenterer handicaporganisationerne i Hørsholm Kommune og Kommunalbestyrelsen.

Her kan du finde dagsordener og referater

Formål

Handicaprådets formål er at varetage fællesinteresser for alle kommunens handicappede borgere.
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen om relevante emner.
Handicaprådet skal skabe debat.
Handicaprådet skal fremme dialog mellem borgere, politikere og kommunens direktørområder.
Handicaprådet er ikke en ankeinstans og behandler ikke personsager.

Aktiviteter

Hørsholm Handicapråd bestræber sig på at være på forkant med udviklingen i Hørsholm Kommune, så interesserne for kommunens handicappede borgere repræsenteres bedst muligt.

Ved den i 1998 gennemførte Brugerundersøgelse er forholdene og problemerne for kommunens handicappede medborgere blevet belyst. Dette udnytter Handicaprådet og kommunens direktørområder til at revurdere bl.a. kontakten til den enkelte borger.

Handicaprådet forsøger at styrke samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem handicappede borgere og familier med handicappede børn.

Medlemmer

Udpeget af DH og Hørsholm Handicapgruppen
Flemming Sundt
Landsforeningen LEV
flemmingsundt@gmail.com

Jerry Ritz
Diabetesforeningen
horsholm-fredensborg@diabetes.dk 

Jeanette Birkelund
Landsforeningen LEV
jeabir@live.dk

Preben Carøe
Parkinsonforeningen
pc@caroeeconsult.com

Gunnar Teis Hansen
Hørsholm Handicapgruppe
gunnar@bakkehuset.com

Fra Kommunalbestyrelsen
Thorkild Gruelund (UP)
thg@horsholm.dk

Glen Madsen (O)
gma@horsholm.dk

Marcus Guldager (A)
mgl@horsholm.dk

Fra administrationen
Jan Dehn
Direktør for Børn og
jde@horsholm.dk

Klaus Poulsen
Centerchef, Center for Børn og Voksne
kpo@horsholm.dk


Suppleanter

Maj Allin Thorup (C)

Annette Wiencken (UP)

Svend Erik Christiansen (A)

Charlotte Kirkegaard (Dansk Handicapforbund)

Louise Heidensleben (Dansk Handicapforbund)

Christian Skytt (Hørsholm Handicapgruppe)

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Center for Børn og Voksne
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
bov-post@horsholm.dk

Medlemmer

Nadja Maria Hageskov (C)
Ann Lindhardt(V)
Jan H. Klitt (C)

Personlige stedfortrædere

Charlotte Kirchheiner(C)
Annette Wiencken(UP)
Morten Bast Hall (C)

Hørsholm Seniorråd består af 9 medlemmer og er uafhængig af partipolitik. Seniorrådet er demokratisk valgt af og blandt kommunens seniorer på 60 år og derover

Seniorrådet er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og politikerne. Seniorrådet er med til at sikre, at Hørsholm Kommunes ældre borgere kan give deres mening til kende.

Kommunalpolitikerne skal høre seniorrådene i alle de spørgsmål, der har med de ældre at gøre. Seniorrådet kan så rådgive politikerne. Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, hjemmepleje, trafik- og miljøspørgsmål.

Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde. Seniorrådet er et vigtigt forum, med mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Læs mere om Seniorrådets arbejde på deres egen hjemmeside (nyt vindue)

Medlemmer

Lisbet Schmølker, formand
Marianne Preis Balser, næstformand
Jørgen Eirfeldt, sekretær
Lars Bjørck Olsen, kasserer
Finn Rolf Jacobsen
Jesper Lauritsen
Hanne Wendt
Verner Knudsen
Freddy Holgersen

Suppleanter 

1. suppleant Niels Møller
2. suppleant Mogens Buch-Larsen
3. suppleant Kjeld Flemming

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Center for Sundhed og Omsorg
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
som-post@horsholm.dk

Delegerede

Morten Slotved (C)
Annette Wiencken (UP)
Svend Erik Christiansen (A)
Thorkild Gruelund(C)

Stedfortrædere

Charlotte Kirchheiner (C)
Glen Madsen (O)
Niels Lundshøj(A)
Nadja Maria Hageskov (C)

Sekretariat

Kommunernes Landsforening
Gyldenløvesgade 11
1600 København V
Telefon 33 12 23 50

Medlemmer

Borgmester Morten Slotved
Politidirektør Jens- Christian Bülow
samt 2 medlemmer valgt af og blandt politipersonalet i politikredsen

Stedfortræder for borgmesteren

Jan H. Klitt (C)

Medlemmer

Borgmester Morten Slotved - Hørsholm Kommune
Borgmester Jens Ive - Rudersdal Kommune
Borgmester Jørgen Johansen - Allerød Kommune
Borgmester Thomas Lykke Pedersen - Fredensborg Kommune
Borgmester Benedicte Kiær - Helsingør Kommune


Personlig stedfortræder

Jan H. Klit (C)

Sekretariat

I/S Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
v/ Adm. dir. Tonny Juul Jensen
Telefon 45 16 05 00
norfors@norfors.dk
www.norfors.dk

Medlem

Jan H. Klit (C)

Sekretariat

Naturstyrelsen
Hovedstaden
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg
Tlf. 72 54 30 00
Email hst@nst.dk

Lovgrundlag

Loven om rettens pleje § 115 - 155a

 

Udvalget er nedsat ved kommunalbestyrelses-beslutning d. 26. september 1994. Udvalget fungerer i kommunalbestyrelsens valgperiode.

Medlemmer

Morten Slotved (C)
Kristin Arendt (C)
Ann Lindhardt (V) 
Svend Erik Christiansen (A)

Niels Holscher, Arkitekt
Søren Mølbak, Arkitekt 

Repræsentanter fra administrationen

Pernille Halberg Salamon, Kommunaldirektør
Katrine Langer, Centerchef

Sekretariat
Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
tek-post@horsholm.dk

Bestyrelse

Eksterne medlemmer
Hugo Pedersen, formand, tidligere kommunaldirektør i Hørsholm Kommune
Kirsten Maack Gibson, næstformand, direktør i Waves Education Aps
Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune
Finn Murholt Rosenthal, partnerleder Rungsted Seier Capital
Pia Dahl Olsen, viceskoleleder, Usserød Skole
Peter Moesgaard, faglig konsulent i HK
Per Frost Henriksen, medlem af byrådet i Fredensborg Kommune

Medarbejderrepræsentanter
Henrik Tuxen Johansen
Kristian Bonne Wulff

Elevrepræsentanter
Jonas Nygaard Rasmussen
Omid Vaezi

Sekretariat

Stadionalle 14
2960 Rungsted Kyst
Telefon 4586 3311
gymnasiet@remove-this.rung-gym.dk

 

Medlemmer:

Maj Allin Thorup (C)
Formand
Telefon: 26232069
Mail: mth@horsholm

Morten Bast Hall (C)
Næstformand

Peter Eugen Damm 

Benedikte von Obelitz

Svend Erik Søegaard

Marcus Guldager (A)

Medarbejderrepræsentanter:

Claus Skjoldan

Jakob Greve