Afgørelsen kan læses nedenfor.

Spørgsmål og bemærkninger til Miljømedarbejder Tina Weile, tsw@horsholm.dk eller via tlf 48 49 25 70.

I dispensationens klagevejledning står at klage skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har i midlertidigt ændret navn og hedder nu Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Samtidigt er gebyret for at klage ændret fra 500,- kr til 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.