Hørsholm Kommune giver hermed dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 19 om kirkebyggelinje til at opføre en delvis høj én etage og to etagers bygning med en maksimal højde på 9,55 m og en absolut topkote i 20,00.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 14. august 2020.

Se dispensation (nyt vindue, PDF).

Se dispensationsansøgning (nyt vindue, PDF).