Team Byg, Hørsholm Kommune, meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, til opførelse af bebyggelse som vist på vedlagte projektmateriale på en række betingelser.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 24. november 2020.

Se dispensation.

Ansøgning vedr. beskyttelseslinjer.

Situationsplan.

Situationsplan for Kæmpehøj.

Oversigtskort med angivelse af gravhøje samt beskyttelseslinjer.

Fotos af nuværende forhold.

Luftperspektiv af det kommende byggeri.