Hørsholm Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinje til opførelse af et shelter i Sjælsø Lund skov i nærheden af Sjælsø.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 4. november 2020.

Se dispensation med tilhørende ansøgningsmateriale.