Godkendelsen til projektet gives på en række vilkår, som bl.a. skal sikre, at vandløbene ikke beskadiges eller ændres ved kabellægningen samt at kablet ikke ligger i vejen for evt. fremtidige arbejder med vandløbet

Hørsholm Kommunes godkendelsen kan ses nedenfor. Klagevejledning findes sidst i godkendelsen. Klagefrist til og med 5. september 2017