Projektet behandles som en reguleringssag efter vandløbsloven, da der ændres på vandets strømningsveje, og da reliningen kan medføre mindre ændringer af dræningen langs de relinede strækninger.

Reguleringsprojektet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageristen er 4 uger fra offentliggørelsen d.v.s. til og med den 15.  november 2017.

Godkendelsen, som indeholder detaljeret klagevejledning, er vedlagt sammen med” Notat med beskrivelse af projektet af 10. august 2017”.

Evt. ønske om at se det tekniske notat fra TV-inspektionen bedes rettet til Center for Teknik jf. nedenstående.

Eventuelle spørgsmål til sagen rettes til Center for Teknik til Susanne Lykke Stegenborg på mail: tek-post@horsholm.dk, pr. post til Hørsholm Kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm eller telefonisk på tlf. nr. 48 49 25 65.