Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et udhus til opbevaring af haveredskaber/maskiner.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 5. september 2019.

Se landzonetilladelsen nedenfor.