Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturområder), § 16 (søbeskyttelseslinje) og § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) samt fra museumslovens § 29 (beskyttet dige) til etablering af ”Move Green Lab”, der består af en stiforbindelse (primært eksisterende) samt en række trækonstruktioner (broer, boardwalks og canopywalk) og inventar.

Tilladelsen og dispensationerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 21. december 2021.

Se landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (søbeskyttelseslinje) her. 

Se dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturområder) her. 

Se dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) her. 

Se dispensation fra museumslovens § 29 (beskyttet dige) her. 

 

Se ansøgningsmaterialet (hele projektet) her. 

Se ansøgningsmateriale (vedr. diget) her. 

Se rapport om besigtigelse af diget her.