Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til to ny enfamiliehuse til erstatning for eksisterende, der nedrives.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 29.10.2018.

Se landzonetilladelsen.

Se bilag til landzonetilladelsen.