Hermed landzonetilladelse til etablering af Sundhedsbane og Kampvognsstilling 1, som ansøgt.

Terrænreguleringer ifm. kampvognsstilling 2, på tidligere håndgranatbane er tidligere godkendt ved landzonetilladelse af 1. marts 2017, og er derfor ikke omfattet af nærværende zonetilladelse.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. januar 2018.

Landzonetilladelse.

Ansøgning om landzonetilladelse.